ผลงานรั้ว

ชุดที่ 1

ส่วนที่สำคัญที่สุดของประตูรั้วบ้าน คือความแข็งแรงทนทาน ป้องกันภัยและการบุกรุกจากภายนอก และปกป้องอยู่อาศัยและทรัพย์สินภายในบ้าน รวมทั้งยังสร้างความสวยงามให้กับบ้านอีกด้วย